Elektrochemicky Pripravený Silver Nanoflakes a nanodráty

- Feb 22, 2017 -

abstraktné

Máme správy o elektrochemickej syntézy strieborných nanoflakes a nanorods. Nanoštruktúr sa pripravujú Potenciostatické redukciou strieborných iónov na vysoko orientovaného pyrolytického grafitové elektródy zo zmesi acetonitrilu a roztoku obsahujúceho merkaptopropionové kyseliny. Kyselina merkaptopropionová ihneď adsorbuje na naneseného striebra a má vplyv na ďalší rast kovu. Vzhľadom na rozdiely v adsorpciu thiolových molekúl na rôznych kryštalografických aspektov striebra niektoré smery rastu sú obľúbené a niektoré sú zakázané. V dôsledku toho sa ukladajú striebra tvoria tyče a vločka podobné štruktúry, ktoré sú distribuované na povrchu HOPG.

Kľúčové slová

  • Nanočastice striebra;

  • nanorods;

  • nanodrátů;

  • nanodestičky;

  • Depozície kov;

  • tiol adsorpcie


Dvojica:VW New čelné sklo odráža teplo, rozmrazuje ľad bez chemických nekonečných drôtov Ďalšie:Vodivú Atramenty a vložte činnosti: Všetko sa mení