Anorganické hydroxid sodný

- Nov 28, 2016 -

Čistý bezvodý hydroxid sodný NaOH je biele priesvitné, kryštalická pevná. Hydroxid sodný je ľahko rozpustná vo vode, zvyšuje rozpustnosť s teplotou, môže dať preč veľa tepla rozpustená. Vodný roztok s pocit horkosti a krémové, riešením je zásaditú, má spoločný základ. Lúh sodný pevných a kvapalných trh dvoma spôsobmi: čisto biela masívna lúh, hromadné, plachty, bary, zrnitý, krehké; Pure liquid lúh je bezfarebná číra kvapalina. Hydroxid sodný je rozpustný v etanole, glycerol, ale nerozpustný v dietyléteri, acetón, čpavok. Vlákien, kože, skla, keramiky a iných korózie, rozpustenie zriedený alebo koncentrovaný roztok bude vyrábať teplo; a anorganické kyseliny neutralizačné reakcie môžu produkovať veľké množstvo tepla a vytvára príslušné soli a kovov, sanfranciského bóru a kremíka, hliníka, zinku reakcia vydávajú vodíka a halogénmi, ako je chlór, bromid, jód disproporcionácie dochádza. Vodný roztok kovových iónov vyzrážaní hydroxidy; nastane reakcia zmydelnenia olej, generuje zodpovedajúce Sodné soli organických kyselín a alkoholov, ktoré je princípom olej na textílie.

Dvojica:Nanočastice striebra uplatnenie v modernej medicíne Ďalšie:Anorganické látky s názvom