Anorganické oxidy

- Nov 28, 2016-

Skladá sa z dvoch prvkov, jeden prvok je zlúčenina kyslíka. Mohli mať materiál reaguje s kyslíkom sa nazývajú oxidy. Podľa rôznych chemických vlastností, oxidov oxidy kyslé a Alkalické oxidy možno rozdeliť do dvoch širokých kategórií. Kyslý: energia a voda do soli kyselín alebo alkalických oxidov. Ako sú síra, fosfor oxid fosforečný, oxidu uhličitého a iných, nekovové oxidov prevažne kyslé oxidov.

Základné oxidov: voda môže reagovať s kyselinami forme solí a oxidov a vyrábať len soľ a voda, nemôže mať akúkoľvek inú látku. Základné oxidov zahŕňajú aktívne kovov oxidov a iných oxidov kovov nízku cenu, ako je CaO, BaO a CrO, MnO.

Dvojica:Anorganické anorganických kyselín Ďalšie:nie