Anorganické anorganických kyselín

- Nov 28, 2016 -

Triedy zlúčenín môže ionizujú vyrábať h vodný všeobecné, v porovnaní so základňou. Vodný roztok kyseliny chlorovodíkovej, kyselina sírová, kyselina dusičná, keď ionizované, aniónové (kyselina), nie sú rovnaké, ale výsledné katiónov (h) je rovnaká, takže sú spoločné miesto v prírode, napríklad kyslá; rozpustiť mnohé kovové môžete zapnúť modrý lakmusový červený a tak ďalej. Kyselina chlorovodíková úzka definícia: ionizácie vo vodnom katiónové vodíkových iónov sú všetky zlúčeniny (napr. kyselina sírová). Vo väčšine takýchto látok rozpustných vo vode, pár, ako je kremičitan, nerozpustné vo vode. Vodné roztoky kyselín vo všeobecnosti môže vodivé časti kyseliny vo vode, existuje v podobe molekúl, Nefajčiarske vodivé; časť kyseliny disociáciu vody na pozitívnych a negatívnych iónov, elektricky vodivé.

Dvojica:Anorganické lúhy Ďalšie:Anorganické oxidy